22-01-2005

Online от 1 юли 2002

Начало

Либертариум

Знание Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

21 януари 2005, 14:45

Перлата на Странджа, или сказание за Мишкова нива (1)

Паралелни репортажи, паралелни светове >>

 

Любомир Цонев

 

Днешните български реалности и куполните гробници край Малко Търново

“ЮНЕСКО ще отпусне US$ 25 000 на община Малко Търново за реставрация и консервация на куполната гробница от V-ІІІ век пр.Хр. в местността Мишкова нива.”

Съобщение на БНР, програма "Хоризонт"

22:00 на 25-11-2004-.

Това бе цялото съобщение. Нито дума повече (повече, но интерпретирано по своеобразен начин, чухме от радиостанция "Нова Европа" днес...). Още на пръв поглед в него забелязвам две симптоматични характеристики.

(1) Меркантилност. Най-напред се изтъкват парите, доларите или златото, ако има такова. Медиите послушно изпълняват заръката на политическия елит да възпитават населението в обожествяване на богатството. Не случайно, например, откритите през 2004 от археолога Г. Китов изумително красиви златни и бронзови тракийски предмети бяха незабавно коментирани в медиите в парично изражение, дори сравнени с… бюджета на БАН?! [„Труд”, 07-10-2004, стр.16]

(2) Елитарност. Няма значение, че огромният брой хора у нас изобщо не са чували за тази гробница и не знаят къде е тя. Никаква информация за същината, духовната ценност и значението на обекта. Очевидно медиите изпълняват и друга заръка: да държат населението във фактическа неграмотност за историческите богатства на земята ни. Само археоложкият елит има достъп до своите архиви и отпуска на обществото по някоя друга трошица от съхранените там резултати от разкопките през десетилетията.

Когато сметне за нужно.

Основният му стремеж е да прави впечатление чрез специализираните си статии в

чужбина. Не случайно пак по повод на сензационните открития на Георги Китов през 2004 елитните ни траколози се зарадваха преди всичко на факта, че новонамерените предмети и градежи потвърждавали… теориите им [„Стандарт News”, 09-10-2004, стр.11]. И не намериха достатъчно силни емоционални думи, за да опишат красотата, духовното излъчване на находките сами по себе си, естетическата им стойност в световен мащаб.

В акция

Някъде из Ориента

В мегалитна гробница

В беда

Ако сме поне малко любознателни и попрегледаме някои публикации по история и археология на траките, ще забележим в горното радиосъобщение още една характеристика:

(3) Неточност, неяснота. Да видим какво пише в малкото източници, достъпни за простосмъртните любознателни люде.

=“…двете куполни тракийски гробници край града [м. Пропада и м. Мишкова нива до М.Търново]… са произведение на тракийската монументална архитектура от V-ІІІ век пр.Хр. …Археологическите находки показват, че гробните съоръжения са използвани и в римската епоха със същата цел.” [дипляна “Завещано от древността”, неизв. автор, издадена от музея в М.Търново, неизв. година, вероятно 2001-2002].

=“На 2.5км северозападно от М. Търново в м. Пропада се намира голям могилен некропол… Третата монументална гробница [в него] е куполна. …Гробниците са датирани от ІІ-ІV век  сл. Хр. … На 3 км югозападно от М. Търново в м.  Мишкова нива е разкрито едно от най-големите светилища от римско време в Тракия.” [дипляна “Пътуване в миналото”, Д.Агре и Д.Дичев, издадена от музея в М.Търново, неизв. година, вероятно 2001-2002].

=“Материалите от могилата [в м. Мишкова нива] са от римската епоха и са датирани от ІІ век сл. Хр., а назад във времето сигурно… можем да се върнем още 5-6 столетия [т.е. ІV-ІІІ век пр.Хр.].” [статия за хероона в м. Мишкова нива от някогашния вестник „Орбита”, брой 27 от 1988, стр. 5, автор арх. Малвина Русева].

=”Към ІІ.ІІІвек сл.Хр. се причисляват мраморните куполни гробници в местността Мишкова нива и Пропада.” [Иван Михайлов “Петрова нива (туристически маршрути)”, изд. Адулар, Бургас 2003].

=”Куполна гробница и светилище в местноста Мишкова нива. Една от най-внушителните гробици от епохата на римското владичество в Тракия.” [Сборник “Странджа. Природен парк”, изд. в Малко Търново 1999].

=”Тук са уникалните тракийски куполни гробници в м. Мишкова нива и м. Пропада.” [Дипляна “План за управление на природен парк Странджа”, изд. Бълг.-швейц. програма за опазване на биоразнообразието, вероятно 2000-2002]

=“През 1981 въоръжени с карта, нарисувана върху кожа, и с инструкциите на баба Ванга, висши държавни служители, близки до Людмила Живкова, организират строго секретна експедиция в Странджа планина. Те търсят гробница на египетската богиня Бастет – жената-котка. … Експедицията, организирана с благословията на Людмила Живкова, е от петима души, водени от ръководителя на служба Културно наследство Кръстю Мутафчиев. Участват и племенницата на баба Ванга Красимира Стоянова и професионален археолог… В един момент в строго пазеното място се появява и министър от тогавашното правителство [Стамен Стаменов]. … Предположението, че тук се намира гробница на жената-котка е на Кръстю Мутафчиев… Когато през 1981 Александър Фол [изглежда той е бил професионалният археолог в експедицията – бел. Л. Ц.] започнал разкопки на тази гробница, предполагал, че тук е погребан Александър Македонски…” [Предаване bTV-репортерите, септември 2003, репортер Пламен Петков].

=“Изкопните работи били прекратени след смъртта на Людмила Живкова. Тогавашният министър на природните ресурси Стамен Стаменов посещава мястото и дава второ разрешение, но и той умира. Разкопките не са възстановени, а в случая се намесва Държавна сигурност. Кръстю Мутафчиев е съден и пратен в затвора.” [Предаване bTV-репортерите, октовмри 2003, репортер Пламен Петков].

Ето това е, скъпи читателю! Нищо не е ясно, дори намирисва на пошъл скандал. Един прекрасен археологичен обект се осквернява, като се изолира цял век от публиката поради професионална мудност или криво разбрана политиканска секретност. Накрая в оскверняването на светилището се намесват и “свободните” медии, които не знам доколко са свободни от политиката, но сигурно са свободни от подобаващата култура. На всичкото отгоре на 27-02-2004 самият Кръстю Мутафчиев умира и вече никога не би могъл да хвърли поне малко светлина върху тази каша, в която е забъркано името му.

Да размислим. Отпуснатите според радиопрограмата „Хоризонт” пари за реставрация само за едната гробница ли ще отидат или и за двете? Ако са само за едната, защо се изоставя другата? Дори не е ясно строежите римски ли са или тракийски. Ако са тракийски, то от късната елинистична епоха (V-ІІ век пр.Хр.) или от периода на романизирането на тракийските земи (І век пр.Хр.-5в.сл.Хр)? Наглед би било най-просто да потърсим някакъв по-точен отговор в най-новата и най-пълна книга по такъв род въпроси – монографията на Г. Китов и Д.Агре “Въведение в тракийската археология”, изд. Авалон, С 2002. Какво се оказва?

=Резултатът е, меко казано, неочакван: там няма нито дума както за некропола в м. Пропада, така и за хероона в м. Мишкова нива край М.Търново…

Изумен, попитах един познат археолог защо тези две прекрасни гробници не са включени в такава пълна и обзорна монография. Той ми отговори, че

=двете гробници още били предмет на спорове - не било изяснено тракийски ли са или римски.

Направо щях да припадна.

По тези причини реших: Ще запозная всичките си приятели и съмишленици с чудото “Мишкова нива” така, както го видях аз през лятото на 2003 и както го разбирам след едногодишно скитане по мегалитите в Тракия и четене на съответната специализирана литература. Нека добият макар и приближена и непълна представа за свещеното място и сами да вникнат в неговата ценност и уникалност от културно-историческо и от естетическо гледище. Че ако чакаме археолозите окончателно да изяснят споровете си, преди да запознаят обществеността с обекта, може и да не доживеем…

Следва продължение >>

Начало    Горе


© 2002-2004 Още Инфо