26-07-2005

Online от 1 юли 2002

Начало

Либертариум

Знание Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

26 юли 2005 18:20

Трипстих за социалистическото ни бъдеще

 

Паралелни репортажи, паралелни светове

Белчо Дончев

 

 

 

Да крепне оптимизмът ни юнашки

Върху подвитите опашки!

ЕДНО

Растеше малко цвете

със цвят като небето,

там нейде сред тревичките,

там нейде сред полето,

уханно, нежно, тънко,

съвсем нетърпеливо,

там нейде сред тревичките

растеше то щастливо,

с надежди, със видения

и със любов пропито.

....... 

Едно говедо мина

и стъпка го с копито.

***

ДВЕ

 

Неуморим,

неотклоним,

неповторим,

необратим,

сторъкокрак,

стоглав юнак,

нееднозначен,

добре разкрачен,

напред вторачен,

с детето в мен,

с човекът в мен,

с героят в мен,

с червата в мен,

съм раздвоен,

съм разтроен,

разчетворен,

размножествен,

разбожествен,

полигофрен.

 

Е, добър ден !

***

 

ТРЕТО И ПОСЛЕДНО

 

Напълних със абсурди свойта вана

и бавно потопих се между тях,

обгърнат от съмнителната пяна

на весели сълзи и тъжен смях.

 

Усещах как през кожата ми тънка

проникваха абсурдите във мен,

изпълваха отвътре всяка гънка

и чувствах се все по-оабсурдéн.

 

Уплашен от неясната премала

със сетни сили, спомням си, успях

да махна тапата. Изтекоха в канала

абсурдите.

 

И аз изтекох с тях.

 

.................................................

 

Бълбук,

Бълбук,

Бълбук,

Тия

Пак

Са

Тук!.....

Начало    Горе


© 2002-2004 Още Инфо