13-10-2005

Online от 1 юли 2002

 

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

Милен Радев, Берлин

13 октомври 2005 16:55

Съветът при министър Петков се разпуска,

да се готвим за Академията

(продължение)

В предишната публикация разказахме за руската обществена Академия по проблемите на сигурността, отбраната и правния ред (АБОП). Създадена през 2000 г. по препоръка на Владимир Путин, тя обединява силови министри, действащи и бивши генерали от разузнаването и контраразузнаването, специалисти по сигурността. Академията участва в законодателни инициативи в страната, консултира държавни ведомства, създава и поддържа интензивни контакти в чужбина.

Представяйки Академията до тук, всъщност опознахме само една страна от нейната дейност. Оказва се обаче, че академиите са две - с общ сайт, но с два устава и различна специфика. Освен описаната вече АБОП, съществува и АНБОП (Академия за национална сигурност, отбрана и правен ред).

АНБОП е определена като «недържавно висше учебно заведение», надлежно лицензирано и издаващо дипломи за магистър и бакалавър. Ректорът Валери Радин е генерал-лейтенант от Държавна сигурност с трийсетгодишен стаж в Стратегическите ракетни войски. АНБОП обучава мениджери, юристи и специалисти по публична администрация. Интересно е, че в Академията се преобучават и висшисти по курсове, съкратени до 2-3 години и дори до 6 месеца. Подробности за учебните програми на АНБОП не могат да бъдат открити в нета. Само тук и там - на сайтовете на някои от регионалните й филиали се намират намеци, че в Академията «се извършва преподготовка и повишават квалификацията си сътрудници на силовите министерства; провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания». Не е трудно да направим извода, че «недържавната» Академия е всъщност трамплин за кадри на ФСБ, които се преквалифицират в цивилни професии и след това се разсейват с дипломи в ръка из частни и държавни фирмени и ведомствени структури.

Висшето учебно заведение АНБОП не е единственото научно звено на Академията за сигурност. През 2001 в нея е създаден Отдел за екстремална психология и психотерапия. Този отдел учредява заедно с Националната организация за невролингвистично програмиране и с Психологическата служба на Армията на Руската Федерация Московския Психологически Университет (МПУ). На сайта на МПУ профилът му е представен по следния начин: «Нашият Университет е необичайно учебно заведение. Само при нас можете да получите за 8 месеца както популярна в днешно време специалност, така и практически навици, необходими Ви за достойно място сред психологическата общност...МПУ е избран от МО на РФ за базов център по преподготовка на военни психолози и психотерапевти».

Основната дисциплина, която се изучава в Университета е невролингвистичното програмиране (НЛП). Практическа цел на НЛП, според университетския сайт е «скритото сугестивно въздействие върху безсъзнателното у човека, заобикаляйки неговите съзнателни възприятия». В статия на един от професорите на МПУ се описват предимствата на невролингвистичното програмиране: «Тази дисциплина ни дава възможност да влезем моментално в контакт с всеки човек, с всеки събеседник и да предизвикаме у него безусловно доверие към нас, незабелязано «да се сближим» с него и да внесем в мислите и действията му отдавна необходими и желани от нас корекции. Затова тази психотехнология се използва широко и в избирателни и рекламни кампании, в управлението на различни организации, в пропагандата и пр.»

А ето как са представени семинарните занятия за получаване на степен «практик по НЛП»:

«...тук Вие ще се научите:

- да предизвиквате мигновено безсъзнателно доверие у своя събеседник

- да влияете върху него скрито на вербално и невербално ниво

- да владеете свободно методите на психическа саморегулация ...»

Дипломата за «специалист по НЛП» и за «треньор по НЛП» дава на завършилите курса «задълбочени познания по сугестивна лингвистика – промяна на убежденията с помощта на НЛП». На университетския сайт е указано:

«...Вие ще овладеете:

- познания за законите на човешката психика и нейната взаимообвързаност с езика

- особени лингвистични методи за влияние върху събеседника

- навици за бързо намиране на "ключ" към него

- умението да променяте неговите убеждения на безсъзнателно ниво и да управлявате неговото поведение...»

В курса влиза изучаването на недирективната хипноза, която според програмата на Университета:

«...ще Ви даде умения

- да разговаряте с човека на неговия език

- да го принудите да говори на Вашия език

- да вкарате събеседника си в транс в течение на минути

- да отправяте скрити команди, които ще бъдат изпълнени

- да се защитавате от манипулации...»

Нищо от описаното по-горе няма пряка връзка с психологията или психотерапията в медицинския смисъл на понятията. Трудно е да си представим университетско образование по описаните специалности в курсове от по 8 месеца. Очевидно и дума не може да става за подготовка на специалисти за лечение на хора, а за най-непосредствено обучение на методи за манипулиране на съзнанието - нещо типично за дейността на специалните служби. Особеното тук е, че докато в миналото това обучение се извършваше в затворени ведомствени школи на МВР и МО, сега селекционираните от АНБОП лица получават граждански дипломи от обществено учебно заведение. Отново  срещаме познатата схема - обществена организация, учредена и ръководена от бивши висши служители на ДС, подготвя по свои програми проверени кадри, които след това внедрява в различни сектори на гражданското общество.

С казаното до тук далеч не се изчерпват областите, в които АБОП работи активно, макар и без особен шум, както може и да се очаква от организация на бивши и настоящи чекисти. Едно от подразделенията на Академията е компанията «Руски дом за одит». Ето как определя спецификата на одиторската дейност от гледна точка на Академията директорът на компанията (и разбира се, академик) Валери Федотов:

«При извършването на одит всяко предприятие или организация предоставя на разположение на одитора цялостната налична информация за финансовата и стопанска дейност... Поставяйки в центъра на своята работа интересите на икономическата сигурност на държавата, пред АБОП се открива нова възможност. Академията ще укрепи механизма на икономическата сигурност на предприятията и организациите чрез унификация на методологията на одиторската дейност и на инструментите за одит и контрол … Главната цел на нашия проект е одитът да бъде поставен в служба на интересите на икономическата сигурност на страната и на всеки отделен регион».

По дефиниция одиторската работа налага най-висока степен на поверителност, тъй като одиторът има всеобхватен достъп до търговските тайни на клиента. Случаят с компанията «Руски дом за одит» обаче е уникален. Тук става дума за одитори, които се ръководят не толкова от професионалния кодекс и специфичната за тяхната дейност нормативна база, колкото от «интересите на икономическата сигурност на страната». Едва ли е нужно да напомняме, какви възможности дава на ФСБ познаването на фирмените тайни на цели отрасли от икономиката. Случаят Ходорковски и разбиването на «Юкос» са все още пресни в паметта ни. Впрочем, трудно е да си представим, как фирма попаднала в полезрението на «Руски дом за одит» като потенциален клиент, би успяла да отклони настойчивия интерес на одиторска компания, разполагаща с такива могъщи застъпници.

Рядко в медиите извън интернет може да се прочете съобщение за публични прояви на АБОП. Репортажите почти винаги се отнасят или до поредно връчване на орден, или отпразнуване юбилея на заслужил ветеран чекист, до откриването на нов регионален филиал на Академията или до благотворителен жест на АБОП в полза на реставриран православен храм. Неотдавна директор на руски исторически институт в разговор отрече Академията да има сериозно присъствие в обществения живот на родината му. Едва при задълбочаване на темата  той изведнъж се досети, че неговият заместник бил член на АБОП, но досега не бил придавал значение на този факт...

И все пак понякога завесата се приповдига колкото да хвърлим бърз поглед към някоя от професионалните прояви на обществената Академия. Така например през май 2003 в Московския архитектурен институт се провежда семинар на тема «Начини на въздействие и управление на целева аудитория в съвременната реклама и пиар». Ръководител е професор, член-кор. на АБОП, шеф на отдела «Приложни методи за решаване на стратегически и тактически задачи при въздействието и управлението на личности, групи и маси в политиката и бизнеса и в екстремални ситуации». Цената за двудневния семинар е $180, в залата се допускат само предварително записани.

През август 2005 Академията провежда заедно с МВР и данъчната служба двудневен закрит форум в хотел «Президент» в Москва. Участници са ръководители на органите на изпълнителната власт в Русия. Темата на симпозиума е «Икономическата сигурност на предприятията като елемент на националната сигурност на Русия». Всеки участник плаща по $ 2200.

За финал - няколко думи за «научно-практическата» конференция на АБОП във Владимирския юридически институт през април 2005 г. на тема «Изправителната система в годините на Великата Отечествена война: неизвестни страници от историята, митове и реалност, нейният боеви и трудов принос за Великата Победа». Участва цяло съзвездие от днешни членове на Академията, ветерани от войната, организатори и палачи от ГУЛАГ и днешни служители от правораздаването и органите за сигурност. Участниците били единодушни: трудово-изправителната система дала безценен принос в победата над фашизма. Предприятията на ГУЛАГ произвеждали нефт и въглища, секли дървесина, снабдявали армията с продукти, боеприпаси, дрехи и обувки. Благодарение на героическите усилия на служителите на МВР стотици хиляди лагерници успели да получат професионално техническо обучение и гражданска специалност.

Това се говори с пълна сериозност през 2005 след Христа на конференция в Путинска Русия, в която, небрежно отминавано от външния свят, постепенно и неумолимо се възраждат много от доктрините на сталинската епоха, в която се събуждат за нов живот митове и масови психози, и в която е възможно местният президент на филиала на АБОП, действащият генерал от вътрешни войски Морозов да заяви:

«Днес всички ние сме длъжни да опазим онова, което беше и остава и до сега прекрасно в работата на правоохранителните органи, да съхраним благодарен спомен за своите предшественници и да го предадем на онези, които идват след нас.»

Ако ставаше дума само за комична пенсионерско-ветеранска «Академия», събрала беловласи маргинали на следобедна раздумка и взаимно окичване с ордени и грамоти, можеше да отминем случая АБОП с повдигане на раменете. Но когато става дума за организация, родена по личната препоръка на президента Путин, в която членуват всички действащи силови министри и практически целият елит на държавния апарат на днешна Русия, когато тази организация като «обществено сдружение» дори и формално не подлежи на обществен контрол и когато тази организация ежечасно насажда неосталинизъм в комбинация с авангардни тенологии за въздействие на руското и на западното общество, е крайно време да се взрем с голямо безпокойство на Североизток.

Начало    Горе


© 2002 Още Инфо