08-08-2006

 

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

8 август 2006

От ТИРН, та на глог:

Златен сервиз отпреди 60 века

Послепис към статията за ТИРН

Любомир Цонев в "Още инфо"

Паралелни репортажи, паралелни светове >>

Любомир Цонев

 

>> Продължениу - статията за ТИРН

Тъкмо смятах, че към приключил с древните ниши ТИРН от днешната българска земя, когато се натъкнах на един крайно любопитен факт, който само ще предложа на вашето внимание без много коментар. В цитатите, които ще дам тук, подчертаването навсякъде е мое.

Ще цитирам най-напред една книжка, която прави чест на издателството си, а именно: “Повече от 100 археологически открития в България”, изд. Фют, С 2005, авторски колектив под ръководството на Ст.Станилов, Б.Петрунова, А.Аладжов. Там на стр.22-23 четем:

“През 1972г. в западната индустриална зона на Варна при изкопни работи случайно са открити златни предмети. Спасителните разкопки разкриват, че тук, на площ повече от 7000кв.м. е разположен праисторически некропол. Археолозите досега са проучили 294 гроба. ... това, което предизвиква научна сензация в световната археология, е намирането на повече от 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг. ... В гроб №36 златните предмети са 850, а в гроб №43 – 990, с общо тегло 1.5 кг. ... Сред предметите особено силно впечатление правят изрязаните от златна пластина обредни фигурки на бик... Фигурките на бик са особено популярни през енеолита. Някои учени свързват този идол и с мъжката сила и обединяващата власт на водача. ... Варненският некропол е датиран във втората половина на V хилядолетие пр.Хр. и принадлежи на каменно-медната епоха [= енеолит = халколит – б.м.Л.Ц.]. Досега по света не е откриван подобен богат паметник. Най-старите златни изделия – 31 мъниста – са намерени в гроб от средната каменно-медна епоха, т.е. от средата на V хил.пр.Хр. ... Варненският некропол и находките в него... дават основание да се приеме, че в района на Варненските езера е възникнала първата европейска цивилизация – най-древната в света, зародила се векове преди другите древни цивилизации на Земята – египетската, шумерската и др. ... Проучванията на Варненския енеолитен некропол започва Михаил Лазаров, но основната им част е осъществена под ръководството на Иван Иванов. ”

Надникнах в още една хубава книжка: Ivan Ivanov, Maya Avramova “Varna necropolis – The dawn of European civilization”, Agato publishers, Sofia 2000.

Ето какво разбираме от статията на Иван Иванов.

Откривател на некропола е трактористът Райчо Маринов.

Проникването на металургията и търговията в Европа се извършва в посока от изток на запад.

Обичайното датиране на Варненския некропол дава 35-32в.пр.Хр., а радиовъглеродното датиране дава 46-42в.пр.Хр. Все още не е извършено дендрологично датиране (сиреч според годишните кръгове на запазени стъбла от дърво).

Забелязва се аналогия между сечивата, намерени край Варна, и енеолитни сечива, намерени в Украйна (средното течение на р.Днестър), Южна Русия (на р. Волга, до гр. Саратов) и Словакия (край селището Велке Рашковце).

Мая Аврамова също ни съобщава интересни подробности.

Стр.16/17: “Културната, историческата и социологичната интерпретация на Варненския халколитен некропол (за нещастие до днес публикуван само частично) е възможна само чрез сравнения с находки и данни от други, вече изучени некрополи на българска територия. Нужно е също така да се привлекат и данни от Близкия Изток...

Стр.21: “Тъй като нито едно от неолитните погребения в земите на днешна България все още не е проучено (с изключение на късно-неолитното селище край Дуранкулак), смятам, че е уместно да търсим примери [подобни на находките от Варненския некропол – б.м.Л.Ц.] от предните територии на Азия и от Анатолия. Още повече, че именно откъм тези земи селскостопанската практика е била въведена на Балканите. ... Палестина, Сирия, Чатал Хююк, Месопотамия (Юрмин тепе, Ур).”

Каталогът в края на книжката ни дава подробно описание на най-забележителните находки. Там специално насочвам вниманието ви към символичния гроб №36:

стр.41 – 30 броя златни апликации с форма на двойки бичи (?) рога (ширина от 2.8 до 4см);

стр.42 – 2 броя златни зооморфни фигурки на бикове (?) (по-голямата има размери 6.5х5.8см, а по-малката – 3.9х3.7).

От горните книжки и от други места ви показвам най-напред крайно любопитни снимки, някои от които са изключително редки:

Фиг.1: Снимка от разкопките край Варна в началото на 70-те години на ХХв.

 

Фиг.2: Районът на разкопките от птичи поглед (от хеликоптер?)

Фиг.3: Скица за разположението на гробовете

Фиг.4: Златните апликации с форма на двойки (бичи?) рога

Фиг.5: Златните зооморфни фигурки (на бикове?)

КОМЕНТАР № 1: У НАС

Съдейки по чудовищния факт, че находките от Варненския некропол ОЩЕ не са публикувани и изучени както трябва – 40 години след откриването – ви уверявам, че нашето поколение няма да доживе да види един достоен албум за тях, който да е сравним с огромните представителни албуми, посветени на траките по днешните ни земи.

А Варненският некропол едва ли има нещо общо с траките. Макар, че е не по-малко сензационен. Явно хората, които го изучават, нямат мощен политически гръб и финансова подкрепа, просто не са траколози. Тъжно!!!

КОМЕНТАР № 2: НА ИЗТОК ОТ НАС

Изцяло се присъединявам към мнението на Мая Аврамова, че обсъждането на Варненските находки не бива да става изолирано от тогавашните цивилизационни огнища, особено в източна посока - в Анатолия и Месопотамия. Точно тук искам да ви съобщя за случайното откритие, което ме предизвика да напиша този послепис към статията за трапецовидните източнородопски ниши (ТИРН). Попаднах на него случайно - докато търсех в Интернет древни обекти с трапецовидна форма, които да напомнят по форма и пропорции на ТИРН.

И така. Погледнете, ако имате възможност, следния сериозен сайт: http://www.guide-martine.com/centralanatolia9.asp

Става дума за изследванията в днешна Анатолия, по територията на хетите, в обекта Алака-хоюк, на 34 км от Богазкале (Boğazkale -Alacahöyük). Ако си спомняте, по тези места е и централното мегалитно светилище Язили-кая на царството Хати, с което вече ви запознах в ТИРН-Част ІІІ.

В споменатия обект били намерени 4 слоя от различни култури, като най-ранният е от средата на ІV хил.пр.Хр.(т.е. ~ 35в.пр.Хр), а в 13 царски гроба от бронзовата епоха (23 в.пр.Хр.) са намерени множество украшения от злато, сребро, електрон и бронз. Най-красивите от тях днес са изложени в анкарския Музей за Анатолийските цивилизации.

Порази ме снимката на златен идол на близначки, датиран от средата на ІІІ хилядолетие пр.Хр. (25 в.пр.Хр?) Той толкова смайващо прилича на аплиците с форма на бичи рога и на идолите на бикове от Варненския некропол, че като го зърнах, не се стърпях и възкликнах: “Ами че това са си части от един и същ сервиз!!!”

Фиг.6: Златните близначки или двоен образ на Великата богиня-майка от Алака-хоюк

Освен поговорката “От трън – та на глог”, със същия успех може да се употреби и друга - “Де го чукаш – де се пука”. По-важното е г-жа Мая Аврамова да узнае за тази фигурка и да я използва при своя анализ на Варненския некропол. Толкова силна прилика не може да е случайна! Най-малкото показва изключително тесни връзки между тогавашната цивилизация край днешната Варна и тогавашната цивилизация край днешната Анкара. Много сходни традиции, занаятчийски техники и мотиви. А ако фигурките от Варна и Анкара се окажат наистина от едно и също време?! Повтарям: вижте на картите къде се намират Язили-кая (ТИРН) и Алака-хоюк (златният сервиз) – Фиг.7, Фиг.8!!!

Фиг.7

Фиг.

КОМЕНТАР № 3: НА ЗАПАД ОТ НАС

Смисълът на горната съпоставка е следният: не бива да се затваряме в тесните рамки на Балканите и траките, когато обсъждаме най-древната цивилизация в Европа, за която свидетел е Варненският халколитен некропол. Трябва непременно да се огледаме и наоколо. В заемките няма нищо срамно – нито преди 6 хилядолетия, нито днес. Нали така се обогатява общочовешката култура?

Непременно искам да изтегля още една връзка от Варненския некропол по същото онова време, но... в западна посока. Става дума за... мегалити, ще ме прощавате!

Приятелят ми Николай Флоров бе тъй добър да ми прати наскоро великолепната книга: Michael BalfourMegalithic mysteries”, Parkgate books, 1992. Там се съобщава, че във Франция има няколко мегалитни гробници от долменен тип, които са дали възможност за датировка по най-достоверния за днес радиовъглероден метод. Резултатът е поразителен: 38 в.пр.Хр. или, с корекция, 46в.пр.Хр.

Разбирате ли какво искам да ви съобщя? Просто Северните Балкани (Варненският некропол) не са единственият пункт от най-старата европейска цивилизация! На запад, в днешна Франция, има поне още един такъв пункт от същата епоха! Само че той е от друг тип – от моя любим мегалитен тип култура! Опитайте се да си представите смайващата картина на онези прастари времена! Тя не е толкова елементарна, колкото я описват повечето четива от времето преди Интернет. Тя направо спира дъха ни! И на всичкото отгоре събитията се развиват много преди египтяните да сънуват своите чудесни пирамиди, преди вавилонците да проектират своите висящи градини, преди древните критяни, микенци и гърци, преди траките, преди келтите, преди прабългарите...

Следва продължение >>

25.04.2006

Начало    Горе


© 2002-2004 Още Инфо