21-08-2006

 

 

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

http://oshte.info/democracy/01authors/milen/milen005.htm

20 август 2006

Дискусията "Славянски гювеч"

Антиславянски глупотевини

в един "славянски гювеч".

Бедни ми, бедни Белчо!

Кольо Петков

Дискусията "Славянски гювеч" >>

"Славянски гювеч"

 от Белчо Дончев

Белчо Дончев в "Още инфо"

Паралелни репортажи, паралелни светове

Не става дума за онзи известен Белчо от разказа на Елин Пелин, а за автора на статията “Славянски гювеч”, отпечатана в бр. 30 на в. “ПРО и АНТИ”. Беден е този Белчо, защото са бедни, ама много бедни познанията му по темата, върху която се е запретнал да умничи.

И за да не бъда упрекнат в необосновани обвинения срещу статията и нейния автор, ще си позволя да цитирам “най-мъдрите” мисли на г-н Белчо Дончев. Ще си позволя също така и кратък коментар. За останалото разчитам на интелигентността и обективността на читателите.

И така “славянин е полуорганизирана форма на живот, която през цялото си трагично съществуване безуспешно се опитва да съпреживее и оплаче бездънното чуждо нещастие, поради което не му остава време да разбере и се посмее над собствената си съдба”. Много “мъдри” мисли, събрани само в едно изречение! Обобщенията са доста хлъзгав терен, г-н Белчо! Дори много често са най-късият път към глупостта. Не зная на читателите, но поне на мен не става ясно за кои славяни става дума и за кое време. Славянските народи, уважаеми г-н Белчо, според науката се делят на източни, западни и южни. И трите клона на славянството имат едни от най-ранно организираните държави в Европа. И източните, и западните, и южните славяни и някога, и днес имат значителна, да не казвам много висока материална и духовна култура. Ако в това отношение българската история не Ви е достатъчна, отскочете до Москва, Киев, Варшава, Прага, Братислава, Белград и пр., за да видите какво е оставило през вековете и какво създава днес славянството. Прав сте, че в живота на славянина трагедиите не са малко – вътрешни неуредици, набези на монголци, византийци, тевтонци и какви ли още не. Но историята не само на славяните е белязана с такава трагичност. Надявам се, че познавате поне малко световната история… И представете си, на същите тези славянски племена (по-късно народи) им е останало време и сили да проумеят и се надсмеят над собствената си съдба. Противно на Вашето твърдение над себе си се е смял великият славянин Николай Василиевич Гогол, смял се е славянинът Ярослав Хашек, смял се е още Бранислав Нушич, смял се е и българинът Алеко Константинов. Смели са се още безброй много славяни над собствената си участ и над глупостта на своите съвременници. Не са ли Ви известни тези факти, г-н Белчо, или те не се вместват в матрицата Ви за остроумие?! Споменатият пасаж, ако беше част от фейлетон или хумористичен разказ, звучи шеговито, но той е твърде далеч от същестуващите факти. Славяните поляци и славяните чехи и в миналото, и в днешния ден, не само че не се опитват “безуспешно да съпреживяват”, но са в редица отношения по-напред от други неславянски народи в Европа. Бързам, г-н Белчо да Ви уверя обаче, че няма да можете да ме вкарате в капана “славяни срещу неславяни”. Такава теза е, меко казано, лековата. Що се отнася до българина (прабългарин или дори ако искате печенег), той често е изпадал в “трагично съществуване”. И сега е в такова състояние. Но причината е не в това, че тече славянска кръв във вените му, а вероятно славянската му недостатъчност. Защото повечето славянски народи се отърсиха от комунизма, а ние продължаваме да се чувстваме удобно в тая помия. Прабългарска му работа!

“След стотина-двеста-триста години от славяните вече нямало и помен” – твърдите Вие. Питам Ви, г-н Белчо, точно кои славяни имате предвид? Защото всички славянски народи са останали на територията си заедно със своите нрави и обичаи. Това, че “ваджиските” славяни са останали със своята материална и духовна култура се вижда с просто око и в Русия, и в Украйна, и в Полша, и в Чехия, че дори и в нашата България. Вероятно комунизмът или демокрацията са Ви попречили да видите, че от славяните там още “има помен”. Забележим дори и за простото око на журналиста!

Остроумията Ви по адрес на светите братя Кирил и Методий се вписват в едно развлекателно четиво, но едва ли “отиват” на една сериозна тема, каквато е темата за създателите на славянската (българската) писменост и култура. Оскъдните факти за произхода и ранните години на светите братя са едно нещастие за науката. Твърди се все пак, че майката на братята се е казвала Мария (а не лъвица) и че вероятно е имала славянски произход. Важен е още един исторически документ, който сочи, че когато византийският император възложил славянската мисия на светите братя, изрекъл думите: “Вие двамата сте от Солун, а всички солунчани говорят чисто славянски език.” Надявам се, че разбирате за какво става дума? В интелигентността на читателите не се съмнявам.

Обиждали Ви руснаците, че сте им брат. Ами не се притеснявайте – не сте славянин, не сте им брат. Насила хубост не става! Спокойно можете да си изберете за братя хуните, татарите, монголците или дори баджанаците на прабългарите – печенегите. Защото от своя страна немци, англичани, французи и пр. също не са и не искат да Ви бъдат братя!

Аз пък познавам много разумни българи, поляци, чехи и пр., които никак не се притесняват от роднинските си връзки с Толстой, Чехов, Достоевски и още много известни на целия свят представители на тоя славянски народ. Може би заради това, че за никой от изброените не съществуват документи (или досиета), че са били членове на КПСС или сътрудници на тайните руски (още по-малко съветски) служби. Ако Ви смущават имената на типове като Ленин, Сталин, Берия и др., не се притеснявайте – те не са славяни! По своя физически и морален ръст те повече приличат на хуни, татари и пр., отколкото на славяни. Дано само не са прабългари! А що се отнася до отказа Ви от роднинство – не сте единствен. На Балканите има едно племе, наречено македонци, което също се отказва от роднинството си с друго славянско племе…

Силно съм впечатлен от израза Ви “няколко идиоти в нашата държава не искаме да сме славяни по простата причина, че не можем да сме комунисти.” Туй вече, г-н Белчо, е върхът на глупостта! Това, че се наричате идиоти, си е Ваша работа, но за тезата, че славянин и комунист е едно и също, ще си позволя да кажа няколко думи. Вярно е, че преди 1989 година в България броят на комунистите наближаваше милион, но същото не може да се каже за поляци, чехи и пр. (Е, в това отношение можете наистина да се съмнявате дали българите са славяни!) Теоретиците на комунизма бяха предимно англосаксонци и той беше натрапен на славяните, но за тяхна чест трябва да се каже, че тъкмо те му видяха сметката. Защото славяни бяха Ян Палах, Лех Валенса, Карол Войтила, Вацлав Хавел и още много знайни и незнайни славянски антикомунисти. Отъждествяването на славяни с комунисти е кощунство с делата и паметта на тези хора, или е просто невежество. Такова едно твърдение е лишено от елементарна логика и е израз на примитивно, фашизоидно мислене. Случаят Ви просто е от компетенциите на психиатър. Препоръчително е последният да не бъде със славянски корен!

“Болшинство е славяно-съветска дума, българската е мнозинство, а още по-българската - вишегласие” – твърдите Вие и смело се впускате във филологически размишления. В тях има голяма доза патриотизъм, но отсъства езикова грамотност. Защото науката, драги г-н Белчо, учи, че и трите думи са славянски, просто защото съществуват във всички славянски езици. Ако смятате, че думата “мнозинство” е само българска, това означава, че чехите не говорят чешки език, а в рамките на Европейския съюз вече са минали на български. Защото и те имат тая думичка. Представете си, че дори и думата “болшинство” под формата на “боле” се среща в българските диалекти. Ами тогава и те са болшевишки! Колко му е! Йосиф Висарионович също твърдеше, че езикознанието е политика. Да оставим настрана безумното Ви твърдение, че езикът е виновен за това, че някаква сбирщина от комунисти се кръстила болшевики и думичката станала славянско-съветска. Клетите немски и италиански езици – оттам са тръгнали думите марксизъм, комунизъм, фашизъм и пр., и пр. Изобщо, патриотично Ви е езикознанието, но неграмотно! Дори не е смешно.
И понеже сме на филологически теми, ще Ви “светна” за още нещо. В най-напредналите и демократични страни на света съществуват катедри по славянска филология и цели институти по славистика. Те от десетилетия се занимават с теоретически разработки и практическо обучение, свързани със славянските езици (в това число и с българския) и изобщо със славянството. Науката за славяните не е създадена нито от Маркс, нито от Ленин, а още по-малко от Сталин и Георги Димитров. Тя води началото си още отпреди векове и нейни родоначалници са както големи учени измежду средите на славянските народи, така също и забележителни немски, австрийски, френски и пр. езиковеди.

В миналото разликата между славянско и българско е била доста условна, защото българи, руси, поляци, чехи и пр. най-напред са били славяни. Колкото и неприятно да Ви звучи. Отговорете си сам защо монахът Паисий нарича Историята си “славянобългарска”, защо Черноризец Храбър пише “словене”, защо една част от медиавистите наричат езика на светите братя старобългарски, а друга – старославянски (не само руските и съветските учени употребяват това название). В тази наука никъде не съм срещал, за Ваше съжаление, да се употребява изразът “прабългарски език”.

Все пак с нещо ще се съглася с Вас, г-н Белчо. Прав сте, че има нещо гнусно в морала и практиката на разните му там георгипървановци, сергейстанишевци, тошотошевци, славитрифоновци, божидардимитровци и пр. Но тая гнусотия не е нито славянска, нито прабългарска. Тя просто е комунистическа!
   И накрая ще се обърна към Вас, г-н Белчо, с молба да не обиждате паметта на великите люде като Толстой, Чехов, Менделеев, Шевченко, Мицкевич, Мария Склодовска-Кюри, Карол Войтила, Ярослав Хашек, Сметана, Дворжак, Бранислав Нушич, Иво Андрич, Ботев, Левски и още хиляди светли умове.

ТЕ СА СЛАВЯНИ!

А на редакцията на обичания от мен вестник “ПРО и АНТИ” ще си позволя да дам един съвет. Известно ми е, че през летния сезон няма изобилие от теми и вестниците срещат затруднения с попълване на страниците си. В такива случаи е по-добре да се използват стари текстове от известни автори (не казвам, че г-н Белчо Дончев не е известен автор или псевдоним на известен автор). Така например за славянството могат да се намерят подходящи материали от споменатия австрийски бояджия, който в епохалния си труд “Моята борба”, освен многото комплименти по адрес на славяните, също така не желае да бъде техен брат (по-късно обаче стават близки роднини, тъй същите тези славяни му разгонват фамилията…). За попълване на вестникарските страници могат да се използват и стари византийски източници. Те не са по-малко цветисти от тевтонските.    Иначе – славяните на сапун!

- - - - - -

* Кольо ПЕТКОВ е завършил СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Славянска филология” преводач от полски и чешки език. Той е изпратил до рекацията на "РПрои Анти" писмо, в което четем:

Уважаема редакция,

...От бр. 31 на вашия вестник научих, че предстои отпечатването на материала, който ви изпратих по повод на статията “Славянски гювеч” (става въпрос за публикувания по-горе текст - бел. "Още инфо"). Познавам добре главния редактор и екипа на вестника и не съм се съмнявал, че ще дадете място и на друго мнение по темата. Та нали вестникът се нарича “ПРО и АНТИ”!

В съобщението съм наречен писател. Това вероятно е несъзнателна грешка, тъй като повечето от редакторите ме познават като преводач и в някаква степен публицист.

Авторите на статии често смятат, че са могли да кажат още нещо, а редакторите са убедени в словесната разточителност на първите.

По този повод и аз ще добавя нещо към написаното.

Позволявам си да пиша за славянските народи, отчитайки, че те са толкова различни един от друг, защото 5 години съм изучавал науката за славяните, защото 30 години от съзнателния си живот съм посветил на тези народи, защото 15 години съм живял при поляци, чехи, словаци и руснаци. В статията, която отпечатвате, съм далеч от мисълта да адвокатствам на който и да било славянски народ. Нито аз имам тоя ръст, нито те се нуждаят от моята помощ. Не крия, че отношението ми към тях в значителна степен е емоционално: уважение, благодарност, чувство на близост. Имам претенции обаче, че то е и професионално. Тези чувства нямат нищо общо с теорията и практиката на панславизма. Добре зная какво означава това понятие и вероятно заради това написах книжката си “По-далеч от Москва”.

Ще добавя също така, че въпросните “полуорганизирани” (израз на г-н Дончев) славяни съставляват поне една трета от населението на Европа, а славянските езици заемат първо място по разпространение в тая част на света.

И още нещо - сред славянското море (израз, който често употребяваше видният български специалист по славянски езици и мой университетски преподавател - проф. Иван Леков) извисяват ръст и представители на още един дълбокоуважаван от мен народ. Ето техните имена: Борис Пастернак, Осип Манделщам, Йосиф Бродски, Михаил Ром, Андрей Сахаров, Юлиан Тувим, Милош Форман... Не можете да си представите колко дълъг може да бъде този списък!

5 август 2006

С уважение: Кольо ПЕТКОВ

Начало    Горе


© 2002-2004 Още Инфо