Online от 1 юли 2002

 

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

25 ноември 2006

Ядреното гориво: Прецизиране на термините

Любомир Цонев

 

(1)

ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО (nuclear fuel) – това са остатъците от работата на ядрените електроцентрали и само те, т.е. нищо друго, освен тях! Те имат изключително висока остатъчна радиоактивност и са твърде опасни. Преди да се складират (обикновено в подготвени подземия, пещери, стари рудници и др. подобни), подлежат на специална предварителна обработка. За нашата (нашите) АЕЦ тя се извършва и ще се извършва в Русия. Но въпросът къде ще се съхранява вече обработеното отработено ядрено гориво после засега не е ясен. Доскоро обработеното отработено ядрено гориво се е съхранявало някъде в Русия. Сега Русия вече не го иска на своя земя. В България днес изобщо няма съоръжения, които да отговарят на световните изисквания (МАГАТЕ) за съхраняване на отработено ядрено гориво! Строителството им е страшно скъпо и би трябвало да влезе в цената на произвеждания в АЕЦ ток от самото начало.

(2)

РАДИОКТИВНИ ОТПАДЪЦИ (radioactive waste) – това са всички други радиоактивни остатъци, които произхождат от медицината, биологията, селско стопанство, промишленост, дефектоскопия и др. подобни. Те са значително по-слабо радиоактивни и опасни. С цел да се съхраняват, просто се затварят в специални дебелостенни контейнери от неръждаеми метали с висока плътност, за чиято изработка си има държавни стандарти. Именно такива контейнери се съхраняват в Нови хан. В хранилището до Нови хан винаги са се съхранявали и ще се съхраняват САМО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, т. е. вещества от втория вид. Там НИКОГА няма да се съхранява отработено ядрено гориво, т.е. вещества от първия вид. Това хранилище чрез никакъв ремонт не може да се приспособи така, че да отговаря на строгите технически изисквания за съхранение на отработено ядрено гориво.

Начало    Горе


© 2002-2006 Още Инфо