Професор Земсков
14 юли 2007
Държавата срещу човека

Професор Земсков се съгласи да отговори на въпросите на ОЩЕ инфо и написа в писмото си: "Това е първото интервю, което давам от няколко години насам изобщо, и то за чуждестранна медия."

Професор Земсков

 

 

ГУЛАГ - архивна снимка, предоставена от Виктор Земсков

През 1989 Политбюро на ЦК на КПСС, оглавявано тогава от Михаил Горбачов, взема решение към Руската академия на науките да бъде създаден Институт  за проучване на сталинските репресии. Неговият ръководител професор Виктор Земсков на базата на конкретни данни е трябвало да изясни реалните мащаби на репресиите от 1921 до 1953. Той получава достъп до най-секретните архиви на сталинското вътрешно министерство – ОГПУ-НКВД, които свидетелстват за репресивната машина на Сталин – ГУЛАГ, затворите, броя на арестуваните, разстреляните и депортираните, загиналите от масов глад заради конфискувана реколта, депортацията на цели народи. Земсков открива, че съветската държава е водила отчет за престъпленията срещу собствените си граждани със строгата педантичност на дребен чиновник.

В кулминацията на сталинските репресии, на "великия террор" 1937-1938, в СССР са били извършени 2 милиона и 500 хиляди ареста, а общо в периода между 1921-1953 по политически причини са разстреляни 800 хиляди души.

ОЩЕ инфо: Съществуват ли точни цифри за жертвите на сталинските репресии?

В. Земсков: Терминът "репресии" би могъл да има по-широко тълкувание. Аз ще се огранича само с "политически репресии" – тоест хората, които са арестувани, осъдени и/или изпратени в затвори и лагери или разстреляни. Това са всички съветски граждани, които са попадали под ударите на член 58 от Наказателния кодекс (контрареволюционна дейност и други тежки престъпления против държавата) и които са били осъдени на разстрел или други тежки наказания. От 1921 до 1953 те са общо около 4 милиона души. От тях 800 хиляди са разстреляни. Освен това около 600 хиляди души са починали в затворите и лагерите, така че общият брой на жертвите е най-малко 1 милион и 400 хиляди души.

ОЩЕ инфо: Влизат ли в тази статистика "кулаците", депортираните и починалите от глад?

В. Земсков: "Кулаците" са били разделяни на три категории. Първата от тях са арестуваните и осъдени. Като политически престъпници. И те са отчетени в нашето изследване. Втора група са арестуваните и депортирани на север, третата група са тези, които заедно със семействата си са били лишени от каквато и да било собственост и прогонени от селата. Последните две групи са най-многобройни, но те не попадат в нашата "статистика". За съжаление, това е единственият критерий да се направи разлика между политически репресии и масовите репресии от това време.

ОЩЕ инфо: А има ли данни за жертвите на масовия глад през 1931-1932 година?

В. Земсков: Само на базата на демографските изследвания. Например през 1932 в Украйна са се родили 780,000, а са починали 668,000, през 1933 са се родили 359,000, а са починали 1 милион и 300 хиляди. Ясно е, че това е причинено от масовия глад. В същото положение са били хората от Северен Кавказ, Поволжието и Казахстан. Било е задължително да се изпълни държавният план, конфискувайки част от реколтата, но заради сушата е било конфискувано всичко – до зърно, до троха. Държавата е извършила престъпление против всички селяни независимо от тяхната националност.

ОЩЕ инфо: 14 етноса в рамките на СССР са били изцяло депортирани, а 48 частично в рамките на три военни операции с участието на 100,000 военнослужещи и 19,000 агенти на НКВД. Какъв е броят на жертвите на депортациите?

В. Земсков: Лицата от кавказка националност, депортирани на север, са 650,000. Сред кримските татари, изселени принудително в Узбекистан, още първата година умират от глад, болести и тежкия климат десетки хиляди. В първите години навсякъде смъртността няколко пъти надвишава раждаемостта. Що се отнася до чеченците, не съществуват точни цифри.

ОЩЕ инфо: Как е била аргументирана "необходимостта: от насилието и убийствата?

В. Земсков: Мисля, че така са се "освобождавали" от хората, които не са се вписвали в техния проект за комунистическо бъдеще. И то като превантивна мярка. Има една известна фраза на Молотов: "Не сме чакали да ни предадат, взехме инициативата в свои ръце и ги изпреварихме!"