Енорийски храм "Св. Вмчк. Георги"

Долни Лозен, Софийско

Начало Вести Календар Иконописи  Контакт


И когато Той беше на едно място и се молеше,
след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:

"Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си."

А Той им отвърна: "Когато се молителите, казвайте...

(Евангелие от Матея 6: 9-13;  Лука 11: 2-4)
 

Отче наш, Който си в небесата,

Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля,
както на Небето, тъй и на Земята.

Насъщния хляб ни го дай и днес.

Опрости ни дълговете,
както ние прощаваме на своите длъжници.

И не ни въвеждай в изкушение!

Но избави ни от лукавия...

Защото Твое е царството,
и силата, и славата - въвеки.

Амин.

Начало Вести Календар Иконописи  Контакт Горе▲

©2003 Още инфо Всички права са запазени