Енорийски храм "Св. Вмчк. Георги"

Долни Лозен, Софийско

Начало Вести Календар Иконописи  Контакт

 

Христос воскресе!

"1. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.

2. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,

3. и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?

4. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.

Христос воскресе!>>

  5. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.

  6. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.

  7. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.

  8. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.

  9. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса.

  10. Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха;

  11. но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха.

  12. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.

  13. И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха.

  14. Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.

  15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.

  16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

  17. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;

  18. ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави.

  19. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

  20. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше.

  Амин."

  Евангелие от Марко, Глава 16

Начало Вести Календар Иконописи  Контакт Горе▲

©2003 Още инфо Всички права са запазени