01-11-2004

Online от 1 юли 2002

Начало

Либертариум

Знание Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

1 ноември 2004, 18:35

БСП разпореди: Край на приватизацията

Александър Божков

"Дневник"

 

Висшият съвет на БСП се изказа по въпросите на приватизацията. Направиха критичен анализ на големите приватизационни сделки на сегашното правителство, от който анализ става ясно, че социалистите не са доволни  от стратегииге, от процедурите, от цените, от купувачите, от договорите, от инвестициите и от всичко останало.

Това е съвсем естествено поведение на една политическа сила, която иска да бъде призната за опозиционна. Затова никой не може да се сърди на Висшия съвет на БСП и на конкретния автор на становището на левицата по приватизацията. Ако бяха спрели дотук, документът можеше да звучи дори доста компетентно.

За съжаление ръката на твореца не се е удържала в тези нормални граници и е продължила нататък, като е разкрила пред читателя как точно си представя БСП че ще извършва процеса на приватизация, когато вземе властта. От “Позицията” разбираме следното:

Правителството на  БСП преди всичко ще ограничи приватизацията, за да запази голям дял на държавната собственост. Така според авторите ще бъде спазена Конституцията, която прогласявала равноправие между различните видове собственост. Очевидно, първото действие на новото ляво правителство ще бъде да национализира част от вече раздържавеното, за да не надмине частната собственост 50 на сто от всичката (до момента са приватизирани над 70 на сто от активите в държавата).

Висшият съвет на БСП прави заключението, че досегашната приватизация не е допринесла за икономическия растеж в страната. Според социалистите проблемите на държавните и частните предприятия не се различават и трябва не да се променя собствеността, а да се опазва, да се стопанисва и да се управлява добре.

По тази причина малкото, което все пак ще се приватизира от бъдещото социалистическо правителство, ще бъде продавано при специален режим. Потенциалните купувачи ще трябва да представят конкретни планове за точния предмет на дейност на бъдещата си собственост, какви действия ще предприемат по модернизацията й, като представят програми за инвестиции и иновации и специално за социалното развитие на дружествата. Всеки кандидат ще трябва и да удостовери дали има опит, знания и пари за години напред и да гарантира повишаването на конкурентноспособността на предприятието.

БСП предлага и специфичен подход за привличане на големи чужди инвеститори. На тях няма да се предлагат печеливши предприятия. Ще могат да купуват само губещи. Но и при губещите няма да им се позволява да интензифицират производството и да намаляват персонала. Освен това ще бъде спряно изнасянето на печалбите на инвеститорите в чужбина. По-специално в Позицията на Висшия съвет на БСП се изяснява, че на големи чужди инвеститори не трябва да бъдат продавани БТК, БУЛГАРТАБАК, дружествата от енергетиката, въздушния и водния транспорт, топлофикациите и водоснабдителните компании.

Например цигарените фабрики могат да бъдат продавани само, ако за тях се намери някой, който да даде цени, сравними с достигнатите при приватизационни продажби в Централна и Югоизточна Европа. Този някой обаче не трябва да е от тютюневия бранш, защото ако е такъв, ще купи фабриките, само за да ги затвори и така да си реши проблема с мощната конкуренция от българските цигари на европейските пазари.

При сделките за електроразпределителните дружества, които за съжаление вече са сключени, се предлага допълнително да се договорят с купувачите още условия,  да се регламентират ангажиментите за запазване на модернизиране на предмета на дейност и програмите за инвестиции; да се използват възможностите за намаляване на депозираните в доверителните сметки пари; да се предоговорят условията за разглеждане на печалбите и дивидентите за 2004. Останалата част от енергетиката според Позицията на Висшия съвет на БСП не трябва да се приватизира, докато не стане ясен моделът за преструктуриране на енергетиката в европейски и в световен мащаб. Особено след енергийните кризи в САЩ и други развити страни(?!?!).

За въздушния и водния транспорт (България Ер, Параходство БМФ, Параходство БРП) позицията на БСП е малко по-разчупена. Авторите предлагат да се подходи селективно съобразно необходимостта от запазване на национален флаг и статут на национален превозвач, финансово-икономическо състояние на дружествата, експлоатационно-техническо състояние и възраст на летателните и плавателните средства, притежавани пазари, квалификация на персонала и прочие. Преведено на нормален език, това означава, че могат да бъдат приватизирани, но без участието на големи чужди инвеститори (вж. по-горе), и ако купувачът обещае да изхвърли старите кораби и самолети и да купи веднага нови, на които да разположи целия сегашен персонал.

При приватизацията на големите топлоелектрически централи (Варна, Бобов дол и Русе) се предлага нещо много неочаквано и крайно интересно за всеки купувач. Той ще трябва да ги направи печеливши и екологично чисти, но само с използуването на местни енергоносители. Ще трябва с български въглища да постигне световни стандарти в сероочистката например и успоредно с това да реализира печалба. Да не забравим, че пак не трябва да уволнява никого.

Според идеите на Висшия съвет на БСП за собственик на градските топлофикационни дружества ще трябва да се търси някой магьосник. Той ще трябва да запази техния предмет на дейност с подобряване на тяхното управление, намаляване на загубите и осигуряване на поносими за потребителите цени на услугите.

В сектора на производството и търговията с военна продукция намеренията са съвсем категорични. Производствените предприятия биха могли да се приватизират, но само ако купувачите поемат ангажименти за модернизация на изделията и организацията на производството. До тук обаче се простират техните възможности, защото според БСП търговията с оръжие трябва да си остане изцяло държавна.

Висшият съвет на БСП освен това в специален абзац намира кой знае защо за много политически чувствителни евентуалните приватизационни сделки със апартаментите на бившото БОДК из София, на земята и няколко сгради в Слънчев бряг, на Киноцентъра и на каменовъглените мини и затова би ги поставил под специален партиен и парламентарен надзор.

За финал не мога да се удържа да не цитирам точно и буквално заключението на Висшия съвет на БСП:

“Крайно време е нашите политически партии и държавни институции да излязат от приватизационната инерция и да разберат простата истина, че в едни ситуации е по-добра и по-ефективна частната собственост, а в други – общинската и държавната. Че нашата държава по Конституция и по национален интерес не може да фаворизира една форма на собственост и да преследва другите. Затова БСП, като изразява категоричната си подкрепа за частната собственост и за приватизацията в онези сфери, в които тя е по-ефективна, иска държавата да създаде нормални условия за равнопоставено функциониране на всички форми на собственост на основата на единни правила, които да се спазват както от частния, така и от държавния сектор.”

Те това е.

Начало    Горе


© 2002-2004 Още Инфо