10-10-2005

Online от 1 юли 2002

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

10 октомври 2005, 15:50

БСП - дела и документи

Александър Божков в "Още инфо" >>

Александър Божков

"Дневник"

 

Правителството на БСП, НДСВ и ДПС вече излезе от бебешката си възраст. С наближаването на края на октомври пред него с огромна сила се изправят ключовите му задачи за 2005-2006 г., от които ще зависи както собствената му съдба, така и до голяма степен бъдещето на България.

Затова ще бъде полезно да си припомним съвсем без коментар някои от актуалните тъкмо днес обещания, с които водещата партия в коалицията си осигури народния вот и участието във властта. Очаквайте в следващи броеве и заявките на другите две политически сили от коалицията.

Бюджет 2006 и данъците

“В него (Закона за държавния бюджет за 2006 г.) ясно трябва да бъдат отразени икономическите и социалните приоритети на левицата. И по-точно: - значително увеличаване на заплатите в бюджетната сфера от 1 януари 2006 г. - преход от системата за социални помощи към социални инвестиции в децата - детски ясли и градини, безплатни учебници, компютризация и др. - програмно ориентирано повишаване на средствата за образование до 5% от БВП - заделяне на 0.8% от БВП за култура - целеви инвестиции за създаване на административен потенциал за интегрирането в ЕС и ускорено въвеждане на електронни публични услуги.

- въвеждане на нулева ставка за инвестициите.

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВС НА БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, ИЗНЕСЕН НА 45-и КОНГРЕС НА БСП - ПЛОВДИВ, 9 АПРИЛ 2005 Г.

• Придържане към политика на широко балансиран бюджет (плюс-минус 1%). • Твърдо ограничаване на стойностите на държавния дълг и на салдото на консолидирания бюджет в рамките на параметрите на Пакта за стабилност и растеж.

• Фиксиране таван на консолидираните бюджетни разходи като дял от БВП: до 40% от БВП да се преразпределя програмирано чрез консолидирания бюджет.

• От следващата година средствата за образование да се повишат до 5% от БВП с тенденция до 2009 г. делът им да достигне 5.8%. Програмно-целеви инвестиции в образованието за: компютърна грамотност, европейска езикова грамотност, професионално образование.

• Въвеждане от 2006 г. на елементи на семейно подоходно облагане чрез намаляване на дължимия от родителите годишен данък: с едно дете с 300 лв.; с две с 600 лв.; с три с 900 лв.

• Ежегодно увеличаване на бюджетната субсидия за научни изследвания с не по-малко от 0.2% от БВП до достигане критериите на ЕС 1% от БВП. • Фиксиран процент от брутния вътрешен продукт за функция “Култура” (от 0.8% през 2006 г. до 1.2% през 2009 г.).”

- за всяко дете от 8-месечна до 6-годишна възраст, в чиито семейства доходите са под МРЗ, се гарантира изцяло издръжката в детски ясли и градини; - за всички деца от 1 до 8 клас се осигуряват безплатни учебници и закуска.”

Фискална децентрализация:

• Разработване и прилагане на стандарти за всички публични услуги с цел реална децентрализация, главно по отношение на местното самоуправление.”

• Предоставяне права на общините да определят размера на местните данъци, както и вида и размера на местните такси.”

● да се приеме пакет от данъчни облекчения и стимули за софтуерните фирми, които имат експортна дейност (освобождаване от корпоративен данък).

• Признаване на инвестициите в “дистанционни работни места” за разход.”

• Провеждане на политика за преференциален данък добавена стойност (в туризма) в размер на 7%.”

ИЗ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА НА БСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005-2009 г.

Доходи и пенсии

• Еднократно значително повишаване (от 1 януари 2006 г.) на работните заплати във връзка с влизане на страната в ЕС.

• Значително увеличаване на заплатите в бюджетната сфера от 1 януари 2006 г.

• Използване на средства от приватизацията за формиране на инвестиционен фонд, приходите от който да се използват за повишаване на пенсиите. • Делът на пенсиите в БВП да не бъде по-малък от 10%. • Таван на осигурителната вноска не по-нисък от 12 МРЗ. • Обвързване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с минималната работна заплата.

• Заплатите на учените и преподавателите във висшите училища да бъдат не по-ниски от: - за магистри средната заплата в обществения сектор - за асистенти и докторанти 1.5 средни заплати в обществения сектор - за доценти 2 средни заплати в обществения сектор - за професори 2.5 средни заплати в обществения сектор.”

ИЗ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА НА БСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005-2009 г.

Бизнес климат

“Още в началото на управлението действията на правителството и Народното събрание трябва да бъдат ориентирани към създаването на максимално благоприятен бизнес климат чрез: - облекчаване на режима за регистрация и закриване на фирми и намаляване на свързаните с това разходи и такси - осезаемо намаляване броя на лицензионни, разрешителни и други режими, и прехвърляне отговорността за издаването им от държавната администрация към браншовите стопански камари - ускорено въвеждане на електронните публични услуги, което ще бъде и антикорупционен инструмент - целенасочена държавна политика за привличане на значителни чужди инвестиции “на зелено” - изграждане на единна информационна система на митниците за борба с контрабандата и нелоялния внос и единна информационна система за противодействие на престъпността и обслужване на съдилищата...”

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВС НА БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, ИЗНЕСЕН НА 45-и КОНГРЕС НА БСП - ПЛОВДИВ, 9 АПРИЛ 2005 Г.

Европейска интеграция

“Една от първите задачи на новото правителство е организирането на широка информационна кампания. Тя трябва да е в реална помощ при подготовката за пълноценно интегриране - и за производителите, и за гражданите. Закономерният й финал трябва да бъде провеждането на референдум за членството в Европейския съюз, в който гражданите да заявят своята воля. Така както го направиха почти всички нови членки на съюза. Ние трябва с всички сили и знания да работим в кампанията за членство в ЕС и за успешния резултат на националния референдум.”

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВС НА БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, ИЗНЕСЕН НА 45-и КОНГРЕС НА БСП - ПЛОВДИВ, 9 АПРИЛ 2005 Г.

Ирак

• Участие в мироопазващи и въздържане от мироналагащи операции на ООН, ЕС, НАТО и ОССЕ при внимателно отчитане на военните и икономическите възможности на страната и нейните регионални отговорности и приоритети. • Изпълнение на ангажимента за незабавно изтегляне на българския военен контингент от Ирак и провеждане на консултации с иракското правителство за съдействие с невоенни средства за стабилизирането и възстановяването на страната.”

ИЗ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА НА БСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005-2009 г.

Начало    Горе


© 2002-2005 Още Инфо