ОЩЕ

09-10-2002

от авторите

на "Демокрация"

Online от 1 юли 2002

>>Детонация

Иво Беров

9 октомври 20024 Пози и позиции

И

зясниха се вече позите и позициите на различните институции по повод затварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ. Оголени от словесните дрънкулки и завъртулки, с които политиците обикновено ги обкичват, те се свеждат до следното.

 

Позиция на правителството: Ще затворим блоковете, ама след това да ни приемете в Европа.

Поза на Симеон по повод позицията на правителството: Да, браво, това е една националноотговорна позиция.

Позиция на Гюнтер Ферхойген: Поздравявам правителството за неговата решимост да затвори блоковете през 2006-а.

Позиция на народа: Браво на Симеон, той ще ни оправи, готови сме със съответната поза.

Позиция на парламента: Предлагаме обратното. Първо да ни приемат в Европа, пък след това да затворим блоковете.

© Чавдар Николов

 

Поза на Симеон по повод позицията на парламента: Да, браво, това е една националноотговорна позиция.

Позиция на народа: Браво на Симеон, той ще ни оправи, чакаме в съответната поза.

Позиция на Гюнтер Ферхойген: Ама каква все пак е вашата позиция, ако не е само поза .

Позиция на президента: Правителството да оттегли своята позиция и да я замести с позицията на на парламента.

Позиция на народа: Браво на Симеон, той ще ни оправи.

Позиция на правителството: Позициите на правителството и премиера почти съвпадат напълно, макар и не чак толкова, така че няма защо да я оттегляме.

Поза на Симеон: Браво, това е една националноотговорна позиция.

Позиция на народа: Браво на Симеон,  чакаме да ни оправи в съответаната поза.

С

лед внимателен оглед на позите и позициите, може със сигурност да се заключи, че премиерът Симеон Сакскобургготски няма позиция, а има само поза.

Н

о затова пък неговата поза е в най-силна позиция.

З

ащото:

 
  • Ако вследствие на парламентарната позиция приемането ни в Европа се затрудни или се забави, виновен ще бъде парламентът. Никой няма да търси отговорност от Симеон, въпреки че той обяви позицията на парламента за правилна и историческа.

  • Ако ли пък ни приемат в Европа, без да се закриват блоковете, всички ще кажат, че това е заслуга на Симеон, който е обявил позицията на парламента за историческа и я е защитил.

Т

айната на Симеоновата поза е много простичка и следва едно старо политическо правило, което няма нищо общо с АЕЦ и интересите на България. Хитрият политик не е пастир, който води стадото овце, а коч, който гледа накъде са се запътили те, за да изприпка отпреде им.

К

ато виждат коча все отпреде си, овцете го припознават за водач, верват му и се надяват да ги оправи.

П

ридворните наблюдатели смятат, че кочовите прибежки  са царствени ходове, отличаващи се с мъдрост и далновидност.

Т

ова несъмнено е вярно, но при едно условие (sinae qua non):

Наличието на стадо.

home    top


© 2002 Още Инфо