ОЩЕ

14-11-2002

Online от 1 юли 2002

 

Иво Беров

14 ноември 2002, 11:304

Всичко за износ и все в съмнително направление

С

оломон Паси иска да бъдат наказани с всичката строгост на закона управителите на оръжейната фирма, която изнесе изделията си в съмнително направление. Фирмата, обаче, е държавна и се управлява от правителството на Симеон Саксккобургготски чрез представители в борда на директорите.

В

 такъв случай с всичката строгост на закона трябва да бъда наказано правителството на Симеон Сакс Кобургготски.

Д

а предположим, че то е невинно, защото поради невежество, безхаберие или разсеяност не е разбрало за забранения износ и отговорността трябва да поемат само представителите му в борда на директорите или някои от началниците на фирмата. Но ако Симеон и правителството нищо не са знаели, тогава защо се хвали вътрешният министър, че НСБОП, РДВР-Търговище и Главно управление митници (водени от чутовния генерал Бойко Борисов, разбира се) отдавна били по следите на сделката и провели блестяща акция за разкриването й?

А

ми като отдавна са били по следите на сделката, да бяха предупредили разсеяния Симеон и безхаберните му министри какви ги готви подопечната им фирма.

А

ми като отдавна са били по следите на сделката, да бяха я предотвратили управляващите овреме, преди да бъдат изнесени изделията с двойно предназначение, та да се избегне и най-малката вероятност някой скандал да попречи на поканата ни за приемане в НАТО.

З

ащото единственото, което има да свършат Симеон и правителството му до срещата в Прага, е да внимават да не направят някой гаф – самата покана за влизане в НАТО е от други времена и е заслуга на съвсем други хора.

М

оже би точно когато е трябвало да предупреди правителството за сделката, чутовният генерал Бойко Борисов се е заплесвал из някоя дискотека да раздава заедно с Мишо Шамара автографи на пискащи от възторг недорасли девици или пък в сладострастно упоение си е подлагал мускула за опипване на закопнели за силен мъжкар журналистки.

А

 още по-вероятно е управляващите да прикриват с недомислия поредния си гаф, сигурни, че обществото е достатъчно зашеметено от царски салтанати и юпарски хвалби, за да се прелъже.

И

 са прави май Симеон и хората му, като разчитат на общественото овчедушие.

З

ащото обществото хич и не забелязва даже, че в същото време, когато правителството иска да бъдат съдени хора затова, че са искали да изнесат оръжие в съмнително направление, биват съдени хора като генерал Атанасов затова, че са предотвратили износ на оръжие в съмнително направление.

И

 никак не е чудно, че след всички тези неразбории, недомислици, лъжи и девическо възхищение пред един водевилен пожарникар и един несъстоял се цар, не само военните изделия, но и всичко в държава ни системно се изнасят по всякакви съмнителни направления.

home    top


© 2002 Още Инфо