08-01-2005

Online от 1 юли 2002

Иво Беров в "Още.инфо"

 

Начало

Либертариум

Знание Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

 

8 януари 2005, 23:30

Видя, че беше много далече

Иво Беров в "Още инфо"

Иво Беров

 

Видя, че беше много далече
Това бе всичко, което видя
Преди да излезе се преоблече
и наскуба китка цветя

Видя, че вътрешността й е мътна
Това бе всичко, което видя
Няколко пъти се спъна на пътя
и няколко пъти се спря

Дали я видя почти разсъблечена
или така му се привидя
Случва се понякога в особени вечери
А понякога дори през деня

Видя, че по краищата беше червена
това бе всичко, което видя
И беше толкова необикновена, че
сякаш за пръв път я видя

Видя я някакси озарена
от нещо, което не бе светлина
Но стана толкова мигновено, че
сякаш не я видя

Помни само, че хвърли цветята и
дълго без дъх стоя
Както стои на площада статуята
с увехналите цветя

После се върна и се съблече
Беше забравил, че я видя
Пък и тя беше така далече, че
вече не беше тя

Начало    Горе


© 2002 Още Инфо