23-11-2005

 

Online от 1 юли 2002

Начало

Либертариум

Знание

Мегалити

Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

Любомир Данчев

 

 

22 ноември 2005 18:25

Паралелни предговори:

Риболов на дъно

Делириум!!!

Белчо Дончев в "Още инфо"

Паралелни репортажи, паралелни светове

Заедно с двамата Любовци – Цонев и Данчев, с различни съекипници – миналата година Белчо Дончев осъществи две кратки пътешествия из България, които тримата описаха надълго и нашироко в още неприключилите паралелни репортажи за електронното издание „Още инфо”. Цонев после го удари на изследователски проучвания, Данчев – на носталгия, а Дончев направо състави една книга. Ако не сте обърнали внимание какво пише на корицата, тя се нарича „Делириум”. Състави, защото той е написал поне още пет-шест. Остава да ги състави и тях, пък да му ги издадем. Живот и здраве, ще го направим.

Засега се ограничаваме с три паралелни предговора към новата книга на Белчо "Делириум". По-нататък възнамеряваме да продължим с паралелни издателски проекти.

Първият от тях - в напълно осъществен вид - ще видите в петък от 18:00 в Клуба на архитекта, където в залата на втория етаж арх. Дончев ще представи книгата си.

Заповядайте! Не се случват толкова много така талантливи премиери в БГ.

Още инфо

В сладководните водоеми у нас се практикуват различни риболовни техники – на плувка, на блесна, на болдо, на дарак, даже и на тротил. Белчо Дончев си пада по риболова на дъно, забелязахме през последните години.

При тази техника се замята голяма тежест, която се забучва направо на дъното. След леко навиване на макарата и съответно придърпване на кордата, примамките изплуват на сантиметри отгоре. Там, накъдето драпат да се доберат обитателите на самото дъно, а също и онези, които едва кретат в непосредствена близост над него.

По идея риболовът на дъно е за едри риби – те, разправят, обитавали дълбините. Само че водните дълбини са небесата на дъното. Практиката на Белчо Дончев например показва, че там се улавят предимно каракуди като една човешка длан – така да се каже, най-редови сладководни обитатели. Дали току що са паднали до дъното или ей сега ще се стрелнат нагоре – това не е особено ясно, както не е ясно кой откъде идва и накъде отива в романа „На дъното”, написан от набедения за създател на соцреализма Максим Горки.

И Белчо не знае кое откъде иде и накъде отива, ама там замята.

На дъното.

А какво е наловил, може да се прочете в книгата му „Делириум”.

Да й пожелаем „На добър час!” сред читателите на честното гражданско слово.

Начало    Горе


© 2002-2005 Още Инфо