22-11-2006

Online от 1 юли 2002

Libertarian International

Spring Convention

2 – 3 April 2005

Sofia, Bulgaria

 

Начало

Либертариум

Знание Клуб

Документи

Галерия

Проектът

Правила

Контакт

 

Българско общество за индивидуална свобода

Божидар Маринов

 

Купете книгата онлайн! >>

15 февруари 2006 14:50

Закъснял отговор, опровержение и извинение

Божидар Маринов в "Още инфо">>

 

Аз не обичам да пиша лични обръщения, но този път се налага, макар и с голямо закъснение.

На 22 декември миналата година моето име беше намесено в кратка публикация в „Още инфо” от г-н Симеон Стоянов. Целта му очевидно е била да ме използва като свидетел против статията на г-н Виктор Костов от 21 декември, „Нова телевизия нарушава човешки права.” Не че моето име е кой знае какво, но очевидно малката ми репутация вече е достатъчно голяма, за да има кандидати за нейното използване.

На което отговарям следното:

Вероятно имам теологични и/или идеологически различия с групата представлявана от г-н Виктор Костов, или със самия г-н Костов. Имам теологични и идеологически различия и с много други хора. Може би дори и с Любо Данчев да имаме различно мнение по някои въпроси, без майтап. (Само с Белчо Дончев нямам различия. Като му чета стихотворенията, сякаш аз съм ги писал, ако можех да пиша поезия. С Белчо имаме нещо общо: не сме квадрати. Никой още не знае какво сме. Любо също не е квадрат. И други хора. Затова нямаме организация. Защото да организираш свободни хора е като да пасеш котки. С квадратите е друго.)

Заставам изцяло зад статията на г-н Виктор Костов. Тя показва, че той също като мен и Белчо не е квадрат. Готов е да застане срещу тълпата, срещу общественото мнение, срещу дивашкия племенен колективизъм, насаждан от Нова Телевизия, и да защитава истината и морала. Не е квадрат и не се вмества в голямата колективна безмозъчна мозайка, и аз не мога да не се възхитя на това, още повече когато защитава свободата и правото на индивидуален избор.

Аз не познавам г-н Виктор Костов лично, и мога да съдя за него само от статиите в различни издания и в неговото електронно издание, „Свобода за всеки,” и то само за мисията, която си е поставил. Захванал се е с една неблагодарна може би, но възвишена и благородна задача. Запълва огромна празнина в интелектуалния живот и юридическата област в България. Повечето юристи в България са бездушни автомати, които не желаят да жертват спокойствието си в името на морални каузи. Г-н Костов поставя правото в служба на морала, напълно според добрите традиции на Лок и Блекуел. Вероятно също жертва възможностите за финансова задоволеност в името на по-висша кауза. В България индивидуалната съпротива срещу колективната безмозъчност е занимание самотно и опасно; лично съм го изпитал.

Накратко, отказвам да позволя на Симеон Стоянов да използва моето име против г-н Виктор Костов. Напротив, доколкото става въпрос за обществената мисия на г-н Костов (извън неговия личен живот и морал, и неговите теологични и/или философски възгледи), Божидар Маринов е сред поддръжниците и приятелите на Виктор Костов.

Поднасям моите искрени извинения на г-н Костов, че забавих този отговор с цели два месеца.

На добър час, г-н Костов, и . . . чакам брой шести на „Свобода за всеки.”

Дестин, Флорида, 16 февруари 2006

Начало   Горе


© 2002-2004 Още Инфо