Online от 1 юли 2002

Още.инфо/документи

 

Начало

Архив 2002

Фотогалерия

Документи

Проектът

Правила

Контакт

 

15 юли 2004 10:10

НОТАРИАЛНА ПОКАНА

от Софийски митрополит Инокентий до Отец Максим, самоназоваващ се “Патриарх Български и МитрополитСофийски”

 

ЧРЕЗ

Емануил Каракашев

Нотариус с район на действие

Софийски районен съд

Рег. № 311 на

Нотариалната камара

НОТАРИАЛНА ПОКАНА

От Софийски митрополит Инокентий,

с гражданско име Иван Стоянов Петров, ЕГН 6308289123, Наместник – председател на Светия Синод на Българската православна Църква, гр. София, ул “Г.С.Раковски” № 58

До Отец Максим, с гражданско име Марин Найденов Минков, ЕГН 1410296848, самоназоваващ се “Патриарх Български и МитрополитСофийски”, гр. София, ул. “ЦарКалоян” № 7

Отец Максим,

С настоящото Ви приканвам да преустановите да създавате пречки на работата на Българската Православна Църква и на нейните местни поделения.

Като липса на мярка мога да квалифицирам твърденията Ви, че сте “Патриарх Български и Митрополит Софийски”, “Председател на Светия Синод” и че говорите от името на Българската Православна Църква.

На първо място, тълкуването Ви на Закона за вероизповеданията не подлежи на коментар. Явно прекомерното Ви желание да представите желаното за действително Ви кара да твърдите, че според закона глава на БПЦ е “Патриарх Максим”. Това, че Вие не може да представлявате Българската Православна Църква, е видно от Удостоверение № 472/13.08.99 г. на Дирекция “Вероизповедания” на Министерски съвет и от влезлите в сила решения на Върховния административен съд на Република България по адм. дело № 807/96 г. и адм. дело № 852/96 г. Съгласно сега действащия Закон за вероизповеданията, Дирекция “Вероизповедания” няма каквито и да е правомощия по отношение правосубектността и представителната власт на вероизповеданията /за разлика от отменения Закон за изповеданията – чл.6 и чл. 16/. От тази гледна точка писма на Директора на Дирекция “Вероизповедания” в противния смисъл могат да се разглеждат единствено като лично мнение на един гражданин /в случая – на директора доц. Иван Желев – бивш Ваш личен секретар/ по един въпрос с важно обществено значение. То е толкова правно значимо, колкото са мненията на който и да е български гражданин. Т.е. – правно е безспорно, че Максим не е Патриарх и не може да представлява БПЦ. Това обстоятелство /със споменатото писмо № 472/13.08.99 г. на Министерски съвет/ е удостоверено от орган, който към момента на издаване на удостоверението за това е имал правомощията по отношение право субективността и представителната власт на вероизповеданията.

Вярно е /в съответствие с Устава на БПЦ и Закона за Вероизповеданията/, че църквата се представлява от Патриарх и се ръководи от Свети Синод. Само че Патриархът на БПЦ не е Максим и неговия “Синод” не е Св. Синод на БПЦ по смисъла на Закона и на Устава. БПЦ е една, същата се ръководи от Свети Синод и се представлява от Патриарх /в действителност това са Св. Синод на БПЦ, представляван от Наместник – председателя Софийски Митрополит Инокентий/. Цитираният от Вас текст на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, поради дословното му реципииране от Устава на Българската Православна Църква, е безспорен и е бил действащо право винаги, включително и преди приемането на цитирания закон. Наместник – председателят на Св. Синод е “временен” председател на върховния орган на БПЦ, след смъртта на патриарха /в случая - Патриарх Пимен/ до провеждането на църковно – народен събор /какъвто все още не е проведен/ - съгласно Устава на БПЦ. А фактът, че Инокентий е Митрополит Софийски, е удостоверен с официални документи по реда на чл. 19 от Закона за вероизповеданията.

Отец Максим, Вие и Вашите съмишленици нямате нищо общо с каноничната Българска Православна Църква по чл. 10 от Закона за вероизповеданията. Вие сте лицата, които са се отделили от нея и които нямат право да се представят от нейно име. Моля Ви, оставете църквата на мира и се занимавайте с делата на собствената си организация!

В отговор на Ваша нотариална покана, изпратена чрез Нотариус Чайка Бележкова, считам, че същата е потвърждение за действителните мотиви за продължителното Ви упорство да освободите Църквата от присъствието си, което налагате по силата на наследеното от атеистичното безвремие статукво, а именно – желанието за обсебване на имоти, банкови сметки и други атрибути на светската власт. Аз не мога да си позволя да Ви нареждам за какъв да се представяте пред обществеността и считам упорството да се наричате и държите като “Патриарх Български и Митрополит Софийски” и “Председател на Светия Синод” за изцяло морален проблем, решаването, на който продължава да тежи на Вашите съвест и чувство за мярка и приличие.

Поради горното, считам предприетите от Вас действия като подготовка за извършване на самоуправни действия, от които категорично Ви приканвам да се въздържате. Сезирали сме органите на Прокуратурата и при непреустановяване от Вас на противозаконния натиск срещу поделенията на Българската Православна Църква ще бъдем принудени да заведем персонално срещу Вас и дела за причинените ни щети.

Наместник – председател на Светия Синод на

Българската Православна Църква и Софийски Митрополит: (Подпис)

home    top


© 2002 Още Инфо