Online от 1 юли 2002

Още.инфо/документи

 

Начало

Архив 2002

Фотогалерия

Документи

Проектът

Правила

Контакт

 

19 юли 2004 9:55

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е на участниците в конференцията “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”, проведена на 13.07.2004 г. в гр. София

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ние, участниците в конференцията “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”, проведена на 13.07.2004 г. в гр.София, представляващи религиозни общности, неправителствени и правозащитни организации, и граждани,   обезпокоени от опитите за намеса на държавата във вътрешните работи на религиозни общности, като възразяваме срещу тенденциите за използуване на религиозната проблематика за политически цели, без да се вземат предвид досегашните ни многократно изразявани протести и възражения за начина, по който се прилага приетия срещу волята ни Закон за вероизповеданията,  единодушно апелираме за прилагането на конституционния принцип за отделеност на църквата от държавата,  и за оставяне на българските вярващи самостоятелно да разрешават съществуващите в деноминациите им проблеми.

Настояваме да бъде потърсена отговорност за посегателствата върху молитвени домове и случаите на насилие  под предтекст прилагането на Закона за вероизповеданията, както и на действията, насочени към разпалването на вражда на религиозна основа.

Считаме за недопустимо и опасно за обществото налагането на тоталитарни тенденции в сферата на човешките права 15 години след демократичните промени в България и пред прага на влизането на страната ни в семейството на свободните европейски народи.

……………………………………………………………………..

Декларацията е приета от представители на вероизповедания, религиозни сдружения и фондации и правозащитни организации, участвали в конференцията “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”, проведена на 13 юли 2004 в хотел “Рила”, София:

1.      Мюсюлманско вероизповедание /Гл. Мюфтия – Селим Мехмед/.

2.      Партия Демократи за силна България.

3.      Районно мюфтийство - гр.Пловдив, Мюсюлманско вероизповедание.

4.      Християнска Реформирана Църква на Избраните;

5.           Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден;

6.           Христова Евангелска Църква “Шалом” – Стара Загора;

7.           Съюз на евангелските баптистки църкви в България

8.           Европейски евангелски алианс.

9.           Български хелзинкски комитет.

10.       Европейска баптистка федерация.

11.       Евангелска методистка църква в България.

12.       Първа Евангелска Църква – София.

13.       Съюз на евангелските съборни църкви в България.

14.       Обединени евангелски църкви в България.

15.       Съюз на евангелските петдесятни църкви в България.

16.       Сдружение “Българско правно дружество”.

17.       Църковно настоятелство при храм “Св. Успение Богородично”.

18.       Българска Православна Църква – Софийска Света Митрополия.

19.       Църковно настоятелство при храм “Св. София”;

20.       Църковно настоятелство при храм “Св. Параскева - София”;

21.       Българска Божия Църква.

22.       Сдружение “Приятели на Библията” – София.

23.       Висш Евангелски Богословски Институт – София.

24.       Българска Православна Църква – Свети Синод /Наместник-председател Соф. Митрополит Инокентий/.

25.       “Институт за принципите на икономическия напредък” – София.

26.       Фондация “Толерантност”.

27.       Общество за Кришна Съзнание.

28.       Фондация “Светлина на Балканите”.

29.       Евангелска методистка епископална църква “Д-р Лонг” – София.

30.       Евангелска църква “Прелом” – София.

31.       Институт за принципите на правото – София.

32.       Фондация “Обществен барометър”.

33.       Българска Божия Църква “Кръстопът”.

34.       Фондация “Духовност и милосърдие” – София.

35.       Фондация “Българо-американски мостове на общение” – София.

home    top


© 2002 Още Инфо