17-01-2003

Online от 1 юли 2002

Още.инфо: Пазар

oshte.info/pazar/000.htm

Пазар

Христо Т. Христов

16 януари 2003, 15:004

Просто не отговаряте на въпросите, г-н Дечев. Отговорете им!

Нулева държавна намеса в икономиката?

 

 

Божидар Маринов е написал:

"Аз съм привърженик на нулевата държавна намеса в икономиката. Толкова съм привързан към индивидуалната свобода, че не мога да се сдържа да я защитавам винаги, когато срещна някой привърженик на държавната намеса."

След което е поставил следните вмъпроси:

"Защо смятате, че чиновникът е по-съвестен, по-компетентен и по-способен от частния предприемач при управлението на обществените ресурси?

А кое ви кара да смятате, че като поверите обществените ресурси в ръцете на политик или чиновник, той ще ги използва за обществените цели, а не, например, за личните си цели?

Имате ли пример за общество, в което чиновниците и политиците не използват обществените ресурси за личните си цели?

Ако въобще е възможно чиновникът да се откаже от личните си интереси и да защитава обществените интереси, тогава защо социализмът – върховната власт на чиновниците – се провали?

А защо фактите показват, че обществените интереси винаги са по-защитени именно там, където държавата не се намесва в икономиката?"

Като е отбелязал, че на тези вопръси привържениците на държавната намеса отговарят единствено с мълчание.

Вие, г-н Дечев, отговорихте по същия начин - със словоохотливо мълчание. Разказахте ни колко лоша е партията на комунистите, което никой що годе читав човек не оспорва. Но на нито един от онези въпроси не отвърнахте.

Затова си позволих квалификации. Изборът не беше мой.

Дискусията

home    top


© 2002 Още Инфо