Извънредно издание

Когато гръм удари,

как ехото заглъхва...

Още инфо

2 септември 2002

http://OSHTE.INFO/detonacia

 Министерска съпруга си купи автогара


КОМЕНТАР

Гръб в гръб

Васил СТАНИЛОВ

Спирането на "Де-мокрация" беше като гръм от ясно небе за всички нас. Незави-симо от неизбежните различия между нашите две издания, ние рамо до рамо во-дехме битката на ме-дийния фронт. Особено сега, когато реставрацията на ко-мунизма се извършва нагло, безочливо, с ускорени темпове във всички сфери на живота ни,  липсата на  "Демокрация" направо е фатална. Когато един кораб бъде нападнат от "джентълмени на сполуката", защит-ниците са принудени да се защищават, опрели гръб в гръб. Днес на нас ни липсва този гръб. Въпреки някои минали нераз-бирателства, в този момент сме сигурни, че щяхме да си подадем ръка за общи действия срещу

Още >>

Иво ЖЕЙНОВ

Русе. "Транском-Булмаркет" ООД с упра-вител Галин Неделчев и съдружник Йордан-ка Калчева, съпруга на министъра на дър-жавната админи-страция и бивш кмет на Ру-се Димитър Калчев, купи чрез търг с с явно наддаване Автогара-юг за по-малко от 1 млн. долара. Оценката на активите

Още>>

Кобугоргготски почти привърши

с обединяването на нацията

Рени Нешкова

В един фантастичен разказ наш съвременник се връща с машина на времето в отдавна отминала епоха. Без да иска обаче настъпва една пеперуда.

 Още>>

Идва решаващият рунд в мача Доган-Тахир

Любомир ИЛИЕВ

На боксовия ринг на родната политика има една категория, която не е най-тежката, но за сметка на

 Още>>


И още:

Иво БЕРОВ, Кобургготски и краката на свраката

Любен ЛЪЧАНСКИ, За символите и демокрацията

Ива Пушкарова, Въодушевлението на една петъчна забавачница

Иван МЛАДЕНОВ, Политиците

Антон ЧЕШМЕДЖИЕВ, Приватизация под сянката на Чорни

Димитър ХРИСТОВ, Двата прехода в България

Милчо СПАСОВ, България не е победена от СССР страна

Ася ДОЛАПЧИЕВА-КОСТОВА, Отново ли Вартоломееви нощи?

К. БАНКОВ, Монорекет

Йордан РУСКОВ, Имало ли е взаимно зачитане на църква и държава

 

Михаил Константинов

Новата избирателна система

Текстът>>

Иван Ибришимов

Световният тероризъм, ракетите, безхаберието

Текстът>>

Матей Стоянов

Царско-български речник

Текстът>>


Демократер

Здравко ПОПОВ, Срещи преди потопа, Нов лексикон
Славомир МРОЖЕК, Eкзорцизми

H Начало    Горе 5


© 2002 Още Инфо