ОЩЕ

23-03-2003

Човечеството винаги е намирало повече аргументи за да оправдае, обясни и документира престъпления и диващини,

отколкото за да ги осъди.

Oshte.info/Lenin >>On line от 10-10-2002, 14:00

    85 години от руската революция

 

ЛЕНИН ПИШЕ ТЕЛЕГРАМИ

В чест на годовщината:

чудни телеграми и много, много снимки на вождове

Любимата телеграма

на системния админитстратор

«Ние все още не умеем публично да осъждаме отвратителното протакане на нещата. За всичко това целият Народен комисариат на правосъдието трябва да увисне на смрадливи въжета. И аз още не съм загубил надеждата, че един ден всички ние ще бъдем обесени за това.»

28 декември 1921 

Други любими телеграми

Представихме ви един-два вожда, показахме един-два тъпи паметника, написахме за едно-две зверства - те край нямат, ако решиш да си изчерпателен.

Стига толкова.

Нехигиенично е. Няма смисъл повече. Всичко е еднакво жестоко и извратено като ленинова телеграма, безлико и скучно като "празнична" манифестация на трудещите се в чест на 9 септември.

Да вървим напред.

Днес публикуваме останалите ленинови телеграми, с които разполагаме в момента. От утре нататък ще сменяме само датата - до 7 ноември.

От вождовете и паметниците им ни дойде до гуша.

16 октомври

 

Архив

Брой № 24  № 25  № 26  № 27  № 28


Любими бюстове - изборът на  Памела Ашколсун: 1 2 3 4

Любими вождове 1 2 3

Има наши сънародници, които и тази година  празнуваха 7 ноември. Въпреки историческите разкрития, въпреки разума, въпреки морала. Ще честват годишнината от онази кървава баня! 

И пяха "революционни" песни.

Между тях има и такива, които тази година, макар и скришом, празнуваха и 11 септември.

Същите възнамеряват открито да поемат управлението, след като се издъни окончателно царят.

Още телеграми

***

В отговор на молбата на М. Ф. Андреева във връзка с арести на интелигенти:

«Не можем да не арестуваме цялата тази прокадетска публика заради предотвратяване на заговорите. Престъпно е да не арестуваме. По-добре десетки и стотици интелигенти да поседят затворени някой и друг ден и някоя и друга седмица. За тях, за тях е по-добре.» 18 септември 1919

***

До др. Сталин в Харков.

«Заплашете с разстрел тоя мърльо, който, отговаряйки за връзката, не може да Ви даде добър усилвател и да Ви осигури пълна изправност на телефонната връзка с мен.» 16 февруари 1920

*** 

До др. Каменев:

«Според мен, необходимо е секретно нареждане срещу клеветниците, които хвърлят клеветнически обвинения под формата на «критика» 5 март 1921

***

До др. Брюханов:

«Веднага да се почне кампания от безпощадни арести за  безделие (...) Народният комисариат по продоволствието трябва да установи отговорните лица по губернии и села за да се знае кой да бъде изпращан в затвора.» 25 май 1921 

***

«Защо това се бави? (Има се предвид отпечатването на Лениновите «Тезиси за външната търговия») Нали бях дал срок два-три дни? За бога, изпратете в затвора поне някого! ». 11 февруари 1922 

***

«Аз съм категорично против всякакво прахосване на картофи за спирт. Спиртът може и трябва да се прави от торф. Това производство трябва да се развие». 11 септември 1921

Това ни подсеща за деловата записка от 26 август 1919 г.

«Съобщете в Научния институт по  храненето, че след три месеца са длъжни да представят точни и пълни данни за практически успехи при получаването  на захар от стърготини.» 

***

«Др. Зиновиев! Едва днес ние в ЦК разбрахме, че работниците в Питер са искали да отвърнат на убийството на Володарски с масов терор и че вие сте ги спрели.

Решително протестирам! Ние се компроментираме: заплашваме дори в резолюциите на Съвета на работническите, селски и червеноармейски депутати с масов терор, а на практика спъваме напълно правилната революционна инициатива на масите.

Това е не-до-пус-ти-мо!

Трябва да се поощрява енергията и масовостта на терора 26 ноември 1918

***

До др. Соколников:

«Не спи ли нашият Народен комисариат на правосъдието? Необходими са редица показни процеси с прилагане на най-жестоки наказания. НКП изглежда не разбира, че новата икономическа политика изисква нови методи, нова жестокост на наказанията. С кому­нистически поздрав. Ленин.» 11 фе­вруари 1922 

***

До др. Уншлихт:

«Гласността на революционните трибунали (вече) и е задължителна. Съставът им да бъде подсилен с Ваши хора, да се засили всестранната връзка с ВЧК, да се засили бързината и силата на техните репресии. Поговорете със Сталин, покажете му това писмо.» 31 януари 1922

 

Дома    Вверх


© 2002 Още Инфо