Българско общество за индивидуална свобода

Начало  Книгата  Българският прочит  За книгата  Либертариум  Библиотека "Рафт"

Книгата

Глави  -1- -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  -10-  -11-  -22-  -38-  -Епилог-

ПРОЛОГ

Купете книгата online!

В съответствие с желанията на г-н Гълибъл, поех върху себе си задачата да запиша една странна приказка, която той ми разказа в последните години от живота си. Положил съм всички усилия да остана верен на неговия разказ въпреки известни литературни волности. Включени са някои от неговите скици, както и преки свидетелства относно хората и събитията в неговото пътуване.

ГЛАВА 1

Голяма буря

В един слънчев крайбрежен град, много преди той да се изпълни с филмови звезди и разкошни кабриолети, живееше младеж на име Джонатан Гълибъл. Не беше забележителен с нищо, но родителите му го смятаха за умен, искрен и изключително атлетичен – от върха на светлокестенявата коса до петите на едрите ходила. Те се трудеха здраво в малка бакалия на главната улица на града, който се явяваше и пристанище на флотилия от много преживели рибарски корабчета. Повечето хора бяха трудолюбиви, някои - добри, други - лоши, а множеството - някъде по средата.

Когато не изпълняваше всекидневните си задължения в семейния магазин, Джонатан кръстосваше с немирната си платноходка из тесния канал на малкото рибарско пристанище в търсене на приключения. Като повечето млади хора, прекарали ранните си години на едно и също място, той намираше живота за малко скучен, а хората около себе си - лишени от въображение. По време на кратките си пътешествия той копнееше да види в канала необичаен морски съд или поне някакво чудовище. Може би щеше да се натъкне на пиратски кораб и въвлечен в авантюра да плава по всички морета като част от екипажа. Или, кой знае, някой китоловец щеше да му позволи да се качи на борда за един лов в преследването на богата на мас плячка. Но повечето плавания завършваха, щом стомахът му се свиеше от глад или гърлото му пресъхнеше от жажда и единственото нещо в главата му оставаше мисълта за вечерята.

В един чудесен пролетен ден, когато въздухът бе свеж като изсъхнала на слънце покривка, а морето изглеждаше така спокойно, че без да му мисли много, Джонатан взе обяда си, качи рибарските такъми в малката лодка и отплава. Докато подминаваше скалистия нос на пристанищния фар, се почувствува свободен като големия кондор, който бе зърнал сутринта да се рее над крайбрежните планини. С гръб към вятъра Джонатан не забеляза мрачните буреносни облаци на хоризонта.

Той бе започнал да плава съвсем отскоро отвъд пристанището, но вече се чувстваше самоуверен. Джонатан не се разтревожи, дори когато вятърът взе да се усилва, докато не стана твърде късно. Съвсем скоро вече се бореше трескаво с такелажа, а бурята се налиташе върху него с огромна сила. Лодката подскачаше замаяно над вълните като коркова тапа в бързей. Всичките му усилия да я управлява оставаха безполезни срещу силата на вятъра. Накрая падна на дъното на лодката, вкопчен за борда с надеждата, че няма да се преобърне. Нощта и денят се завъртяха в шеметна вихрушка.

Когато най-после бурята утихна, мачтата се оказа строшена, платната – раздрани, а лодката килната към десния борд. Морето се успокои, но се спусна гъста мъгла и скри всичко наоколо. След неколкодневно люшкане в морето водата му свърши и единственото, което можеше да направи, бе да навлажнява устните си от капките, кондензирани върху парцалите от платната. Накрая мъглата се вдигна и Джонатан забеляза бледите очертания на някакъв остров. Докато се приближаваше, успя да различи непозната земя - пясъчни плажове и стръмни хълмове, покрити с пищна растителност.

Вълните го стовариха върху плитък риф. Изостави лодката и нетърпеливо доплува до брега. Пътем набързо погълна няколко розови гуави, зрели банани и други вкусни плодове от дърветата, растящи до тесния пясъчен плаж във влажното лоно на джунглата. Джонатан се почувства самотен, въпреки че силата му започна да се възвръща, но все пак се радваше, че е жив. Дори беше развълнуван от неочакваното приключение. Затова незабавно потегли по белия пясъчен плаж, за да открие повече за тази странна нова земя.

Глави  -1- -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  -10-  -11-  -22-  -38-  -Епилог-

Купете книгата online!


Начало  Книгата  Българският прочит  За книгата  Либертариум  Библиотека "Рафт"  Още инфо 

Горе

©2003-2004 Либертариум.нет Всички права запазени